Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 40.3 m²
 • 9.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 40 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 6.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 62.3 m²
 • 14 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 31.9 m²
 • 9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.2 m²
 • 4.3 tỷVND