Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 160 m²
 • 10.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 70 m²
 • 7.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 108 m²
 • 7 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 206 m²
 • 13 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 144 m²
 • 11.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 119 m²
 • 12.9 tỷVND