Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 15 m²
 • 2.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 50.2 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 11
 • 3
 • 49.4 m²
 • 5.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.4 m²
 • 2.7 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 32.6 m²
 • 4.48 tỷVND