Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 52 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 6
 • 4
 • 38.9 m²
 • 12.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 105.9 m²
 • 29 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 75.6 m²
 • 10.8 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 21 m²
 • 2.05 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 51.49 m²
 • 7.1 tỷVND