Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 101.7 m²
 • 12 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 62.4 m²
 • 9.1 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 44.86 m²
 • 10.7 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 58.73 m²
 • 8.9 tỷVND
E
 • 63.8 m²
 • 11 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 70.02 m²
 • 12.5 tỷVND