Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 86.6 m²
 • 10 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 41 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 923.8 m²
 • 18.47 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 97.5 m²
 • 5.4 tỷVND
F
 • 357.9 m²
 • 17 tỷVND