Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 31.2 m²
 • 2.39 tỷVND
B
 • 23.5 m²
 • 3.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 12.4 m²
 • 1.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 34 m²
 • 4.29 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 5.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 3.5 tỷVND