Nhà đất lân cận

A
 • 264.3 m²
 • 7.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 7.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60.6 m²
 • 8.2 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 115 m²
 • 9.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 84.1 m²
 • 8.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 40 m²
 • 1.35 tỷVND