Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 42.3 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 98.4 m²
 • 4.35 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.79 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 79.5 m²
 • 13.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.3 tỷVND