Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 81.4 m²
 • 9.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 77 m²
 • 2.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 61.7 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 35.9 m²
 • 3.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16.2 m²
 • 2.65 tỷVND