Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 55 m²
 • 5.6 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 83 m²
 • 7.3 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 52.4 m²
 • 8.8 tỷVND
D
 • 78.9 m²
 • 6.46 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.62 m²
 • 4.05 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 26.6 m²
 • 3.79 tỷVND