Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 1
 • 127 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 6
 • 8
 • 50.3 m²
 • 8.9 tỷVND
C
 • 7
 • 7
 • 43.8 m²
 • 7.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 13.5 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 12 m²
 • 2.2 tỷVND