Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 26 m²
 • 2.95 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 36 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 26.1 m²
 • 14 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 20.5 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 11.7 m²
 • 4.2 tỷVND