Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 8.2 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 49.93 m²
 • 2.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 77 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 89 m²
 • 3.87 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 77 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.4 tỷVND