Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 68 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 25.8 m²
 • 5.53 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 36.1 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 6
 • 4
 • 50 m²
 • 7.39 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.4 m²
 • 5.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 5
 • 30.1 m²
 • 6.85 tỷVND