Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 6
 • 40.9 m²
 • 9.8 tỷVND
B
 • 6
 • 3
 • 85 m²
 • 15 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 54.4 m²
 • 5.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 11.3 m²
 • 1.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 78.3 m²
 • 20 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 6
 • 67.8 m²
 • 17 tỷVND