Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 33.4 m²
 • 4.85 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 112 m²
 • 10.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 73.5 m²
 • 6.95 tỷVND
D
 • 148.6 m²
 • 14.8 tỷVND
E
 • 5
 • 4
 • 55 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 63 m²
 • 6.8 tỷVND