Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 83 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66.8 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 106 m²
 • 5.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 82 m²
 • 4.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 58.3 m²
 • 3.2 tỷVND