Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 60.5 m²
 • 9.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.7 m²
 • 4.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70.5 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.1 tỷVND