Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 44.4 m²
 • 5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 44.4 m²
 • 4.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 51 m²
 • 5.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 83.8 m²
 • 15.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 54.6 m²
 • 5.7 tỷVND
F
 • 9
 • 11
 • 85.5 m²
 • 19 tỷVND