Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 12.2 m²
 • 2.52 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 38 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 33 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 52.3 m²
 • 10.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 24.1 m²
 • 6 tỷVND