Nhà đất lân cận

A
 • 10
 • 10
 • 161.7 m²
 • 12.3 tỷVND
B
 • 86.4 m²
 • 6.34 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 49.72 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 80 m²
 • 4.39 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.28 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 3.45 tỷVND