Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 7
 • 43.8 m²
 • 7.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 4.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 13.5 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29 m²
 • 4.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17 m²
 • 2.78 tỷVND