Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 72.4 m²
 • 9.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 47 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 47 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 95 m²
 • 12.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 73.3 m²
 • 10.7 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 147.7 m²
 • 11 tỷVND