Nhà đất lân cận

A
 • 17
 • 17
 • 162.7 m²
 • 48 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 3
 • 30 m²
 • 14.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 7
 • 7
 • 32.5 m²
 • 6.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 23.6 m²
 • 3.65 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 33.4 m²
 • 9.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 35 m²
 • 6.35 tỷVND