Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 7
 • 7
 • 32.5 m²
 • 6.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 23.6 m²
 • 3.65 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 30.8 m²
 • 7.2 tỷVND
D
 • 6
 • 5
 • 50.2 m²
 • 8.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 63.8 m²
 • 9.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 3
 • 30 m²
 • 14.5 tỷVND