Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 27.8 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 22.54 m²
 • 4.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 67.1 m²
 • 29.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 65.3 m²
 • 21 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 37 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 65.6 m²
 • 2.85 tỷVND