Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 74.1 m²
 • 9 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 58.9 m²
 • 12.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 50 m²
 • 9.7 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 26.6 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 4
 • 6
 • 44.7 m²
 • 13 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 61.9 m²
 • 17.5 tỷVND