Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 23 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 23.3 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 7
 • 7
 • 44.2 m²
 • 8.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 30 m²
 • 3.58 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 52.3 m²
 • 10 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 22.9 m²
 • 3.65 tỷVND