Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 29 m²
 • 3.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 189 m²
 • 101 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 30 m²
 • 7.9 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 22.9 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.7 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 66.9 m²
 • 5 tỷVND