Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 73.5 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15 m²
 • 2.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 8
 • 6
 • 149 m²
 • 8.89 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30.2 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 21.1 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 31.8 m²
 • 4.9 tỷVND