Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 70 m²
 • 8.3 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 25.8 m²
 • 4.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 70 m²
 • 9.5 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 80 m²
 • 6.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 100 m²
 • 14 tỷVND