Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 44.4 m²
 • 3.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 69.3 m²
 • 4.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 52 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 157.5 m²
 • 8.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 45.2 m²
 • 3.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54.7 m²
 • 1.75 tỷVND