Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 35.4 m²
 • 2.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 120 m²
 • 12 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 4.38 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 104 m²
 • 12.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 75 m²
 • 8.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.34 m²
 • 5.3 tỷVND