Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 6
 • 112.8 m²
 • 31 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 52 m²
 • 12 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 17.4 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 23.7 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 55.3 m²
 • 13 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 33 m²
 • 5.4 tỷVND