Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 12 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 34.9 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 36.5 m²
 • 4.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.4 m²
 • 2.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 5
 • 83.2 m²
 • 18.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 60 m²
 • 7.9 tỷVND