Nhà đất lân cận

A
 • 36.2 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 221.3 m²
 • 46 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 47 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 61.6 m²
 • 6.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 79.8 m²
 • 4.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 2.2 tỷVND