Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 30 m²
 • 3.58 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 22.9 m²
 • 3.65 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 24.1 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 2.75 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 23 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 52.3 m²
 • 10 tỷVND