Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 7
 • 355 m²
 • 28 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 80 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48.6 m²
 • 2.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 54.5 m²
 • 4.9 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 67 m²
 • 8.6 tỷVND
F
 • 105 m²
 • 3.6 tỷVND