Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 61.2 m²
 • 2.06 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.75 tỷVND