Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 38.4 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 52.9 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 36.1 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 100 m²
 • 10.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.4 m²
 • 6.95 tỷVND
F
 • 151.9 m²
 • 17.9 tỷVND