Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 42.9 m²
 • 5.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 29.6 m²
 • 5.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 62 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19 m²
 • 2.95 tỷVND