Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 53 m²
 • 3.85 tỷVND
B
 • 74.1 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.3 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 74.1 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 52.8 m²
 • 5.6 tỷVND
F
 • 90 m²
 • 7.21 tỷVND