Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42.9 m²
 • 4.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 79.1 m²
 • 5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.4 m²
 • 2.98 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 21 m²
 • 2.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.13 m²
 • 1.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 73.3 m²
 • 4.6 tỷVND