Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 34.1 m²
 • 5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 26.7 m²
 • 4 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 46 m²
 • 5.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25.2 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 44.9 m²
 • 3.84 tỷVND
F
 • 5
 • 4
 • 133 m²
 • 10.8 tỷVND