Nhà đất lân cận

A
 • 8
 • 8
 • 67.3 m²
 • 5.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 40.5 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 100 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 100 m²
 • 5.25 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 58.7 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 61 m²
 • 4.5 tỷVND