Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 90 m²
 • 8.4 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 5.9 tỷVND
C
 • 235.6 m²
 • 15.2 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 52.9 m²
 • 7.6 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 40.6 m²
 • 4.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 4.5 tỷVND