Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 6
 • 60 m²
 • 6.7 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 60 m²
 • 6.7 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 76.8 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 60 m²
 • 8.6 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 63.1 m²
 • 7.2 tỷVND
F
 • 5
 • 4
 • 46.8 m²
 • 6.2 tỷVND