Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 45 m²
 • 4.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 4.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 56 m²
 • 11 tỷVND
D
Đã bán
 • 90 m²
 • 5.5 tỷVND
E
 • 8
 • 4
 • 62.2 m²
 • 15 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 25.2 m²
 • 3.5 tỷVND