Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50.3 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 85.7 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 102.7 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 124 m²
 • 5.38 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50.8 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 59.1 m²
 • 4.9 tỷVND